Kommunal- og moderniseringsdepartementet melder om fastsettelse av Nesbyen som nytt kommunenavn på Nes kommune i Buskerud med virkning fra 1. januar 2020

Dette betyr at vi beholder Nes kommune som kommunenavn


Publisert: 20.09.2019 12:29:49
Sist endret: 26.01.2023 13:16