Et personvernombud er et kontaktpunkt mellom kommunen, innbyggerne og Datatilsynet. Hun fungerer også som rådgiver for kommunen i spørsmål om personvern. Blant annet vil hun bistå i anskaffelser av nye systemer, følge opp avvikssaker og føre tilsyn med kommunen. Du kan alltid ta kontakt med henne hvis du har spørsmål om personvern. Hun er uavhengig og har taushetsplikt, så du kan være sikker på å få saken behandlet konfidensielt. 

Vårt nye personvernombud heter Anna Cecilie Haug, er 27 år gammel og jurist. Hun har tidligere jobbet med veiledning i personvernlovgivningen som konsulent. I dette arbeidet har hun vært innom små og store bedrifter og bistått dem i deres arbeid med den nye personvernforordningen (GDPR). Hun har blant annet jobbet mye i krysningsfeltet mellom personvern, helserett og digitalisering. 

Som personvernombud vil Anna Cecilie ha særlig fokus på å være synlig og tilgjengelig. Hun er opptatt av at personvern gjøres forståelig for folk flest og ønsker å gjøre personvernvennlige løsninger til en naturlig del av folks arbeidshverdag. 

 

Anna Cecilie er felles personvernombud for kommunene Nes, Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum, og vil ha fast arbeidssted på Årnes.

 


Publisert: 05.07.2021 10:06:00
Sist endret: 22.01.2023 20:31