Spylingen utføres innenfor vanlig arbeidstid og skjer på hovedledningsnettet i områdene: Skogbygda – Opaker – Seterstøa – Vormsund - Rød – Østre Fenstad – Brårud – Vestre Fenstad. 

I uke 19 og 21 spyler vi hovedvannledningsnettet i Skogbygda/Opaker og Seterstøa.  

Det kommer mer informasjon om hvilke områder som spyles i ukene 22 og 23, samt om det vil skje være endringer.

Spylingen utføres periodisk for å sikre god kvalitet på drikkevannet. 

Merk at hele forsyningsområdet eller deler av dette kan under hele perioden bli påvirket av spylingen. Vannet kan bli borte i perioder. Det kan også bli noe misfarge og inneholde en del luft. Abonnenter som blir ekstra plaget av luft i rørene og misfarget vann oppfordres til å tappe ut vann til forholdene bedrer seg.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nes kommunale vannverk, telefon 924 98 048 

 


Publisert: 05.05.2023 12:42:35
Sist endret: 05.05.2023 12:42