Spylingen utføres innenfor vanlig arbeidstid og skjer på hovedledningsnettet i områdene:

Skogbygda, Opaker, Seterstøa, Vormsund, Rød, Fenstad og Brårud.

Spylingen utføres periodisk for å sikre god kvalitet på drikkevannet. 

Merk at hele forsyningsområdet eller deler av dette kan under hele perioden bli påvirket av spylingen. Vannet kan bli borte i perioder. Det kan også bli noe misfarge og inneholde en del luft. Abonnenter som blir ekstra plaget av luft i rørene og misfarget vann oppfordres til å tappe ut vann til forholdene bedrer seg.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nes kommunale vannverk, telefon 924 98 048 

 


Publisert: 19.05.2023 14:01:05
Sist endret: 19.05.2023 14:01