Siden fylkesnummeret utgjør de to første sifrene i kommunenummeret vil Nes sammen med flere andre kommuner få nye kommunenummer fra årsskiftet.

I og med at Viken fylke splittes og Nes kommune vil tilhøre Akershus fra nyttår betyr det at vi går fra kommunenummer 3034 til 3228 fra og med 1. januar 2024.

Endret kommunenummer på valgkortet

Vi har fått noen henvendelser fra velgere, som sier at de har fått valgkort med «feil» kommunenummer. Det er altså ikke feil kommunenummer, men endringen skjer først ved nyttår.

Det betyr at kommunenummeret som står på valgkortet er korrekt, og er det nye kommunenummeret til Nes kommune gjeldende fra 1.1.2024.

 

Les mer om nye kommunenummer: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunestruktur/nye-kommune-og-fylkesnummer-fra-1.-januar-2024/id2924701/?expand=factbox2924705


Publisert: 03.08.2023 17:33:08
Sist endret: 03.08.2023 17:35