I 2015 fattet Nes kommunestyret et vedtak om at dekningsgraden skulle utredes med tanke om å søke midler til utbygging av mobil og bredbåndsdekning i kommunen. 

Nes kommune inngikk et samarbeid med velforeninger og gjennomførte i mai 2016 en brukerundersøkelse, med spørsmål om hvordan innbyggerne opplevde dekning på mobil og bredbånd via fastlinje. 

I august 2016 ble Dekningsspesialisten AS engasjert for å kvalitetssikre våre funn, og bistå med søknadsprosessen. Søknaden ble sendt i mai og vedtaket foreligger altså nå. 

Vi har fått kr. 5.000.000 til å bygge ut/forsterke  mobilnettet i de områdene, hvor det er lite befolkning og hvor  teleoperatørene ikke  har planer om utbygging. 

Etter brukerundersøkelsen og gjennomgang med Dekningsspesialisten og kommunens egne terrenganalyser er det fire områder som skiller seg spesielt ut, og disse er områdene  er det  søkt midler til og vil bli prioritert i denne omgang.

Disse områdene er:

Les mer om tildeling av tilskuddet:

https://www.nkom.no/aktuelt/nyheter/statlig-tilskudd-gir-13-700-husstander-ny-eller-forbedret-bredb%C3%A5ndsdekning

 

 


Publisert: 14.09.2017 08:48:06
Sist endret: 12.10.2020 13:57