I dag 19. oktober ble salgsdokumentene undertegnet av alle parter. Overdragelsen inneholder 93 andeler hvorav Søndre Auli velforeningen  eier 90 andeler og Udnes arbeiderforening eier 3 andeler.

Auli vel ønsket å takke Nes kommune for en  ryddig og god prosess. 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 27. juni i sak 91/17 å kjøpe Søndre Auli Grendehus for kr 3.498.000,-  les saken: https://www.nes-ak.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1032/utvalgid:1

Grendehuset har stått som utleier av areal til Nes kommune, både Auli barnehage, fritidsklubb  og møteplassen har tilhold i lokalene.

Søndre Auli Grendehus SA hadde ikke lenger kapasitet til videre drift og ved et slikt kjøp vil også kommune få en besparelse på over kr. 250.000,- i form av leieutgifter.

 

                   

Bildetekst:
Fra venstre: rådmann Johnny Pedersen, Erik Nærby, Merete Nakkeid og Svein Åge Olsen

 


Publisert: 19.10.2017 13:20:31
Sist endret: 22.01.2023 20:26