Denne uken overtok Nes kommune  svømmehallen fra Backe Romerike AS som har hatt totalentreprise på byggingen. Prosjektkontoret som har representert kommunen i byggeperioden har dermed formelt overtatt bygget.

Bygget vil heretter driftes som en utvidelse av Neshallen.

Det gjenstår fortsatt arbeider med innredning, opplæring av ansatte og prøvedrift av tekniske anlegg og publikums fasiliteter. Svømmehallen åpner for publikum rundt skolestart.

Bildetekst  Svømmehallen er overlevert fra Backe Romerike AS til Nes kommune.
Fra venstre; Tommy Ekornhol, anleggsleder BR, Terje Skjønhaug, prosjektleder BR, Anders Myrvang, prosjektleder NK, Ida Berger, byggeleder Svendby Bygg Consult AS.

 

 

 

 

 

 


Publisert: 16.06.2017 10:37:42
Sist endret: 26.01.2023 13:13