Nes kommune har tatt sitt ansvar på alvor og førstkommende mandag mottar vi et bevis på at vi er blitt godkjent som en Trafikksikker kommune. Markeringen av dette og overrekkelsen av godkjenningsskiltene vil foregå i Nes rådhus fra kl 1200 til kl 1300.

På seremonien i rådhuset vil både ordfører Grete Sjøli, leder for Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Ketil Nordengen, seksjonsleder samferdsel og representanter fra Akershus fylkeskommune, samt representanter fra Trygg Trafikk være tilstede.

 

Trafikksikker kommune-systematisk arbeid for tryggere lokalmiljø.

Trafikksikkerhet berører alle kommunens ansatte og innbyggere, simpelthen fordi vi alle er trafikanter. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en trafikksikker kommune er og hvordan kommunene skal jobbe for å sette trafikksikkerheten på dagsorden. Vi mener at det ikke bare er de fysiske tiltakene som virker – også informasjon, kampanjer og andre holdningsskapende tiltak er gode verktøy i arbeidet. For å lykkes skal alle virksomheter i kommunen involveres, og legge opp til tverrfaglig samarbeid. I tillegg må arbeidet forankres i den politiske og administrative ledelse. Ved å jobbe med folks holdninger og atferd i trafikken, kan vi alle bidra til at sikkerheten ivaretas. Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen godt omdømme, trygge lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. Det å bli godkjent som en Trafikksikker kommune innebærer ikke fravær av trafikkulykker, men at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig med trafikksikkerhet i alle relevante virksomheter.

Nes har i lang tid prioritert trafikksikkerhetsarbeid og kan nå endelig kalle seg en Trafikksikker kommune. Dette er vi svært glade for sier distriktsleder i Trygg Trafikk Akershus, Hans Martin Sørensen

Les mer om trafikksikre kommuner her:

https://www.tryggtrafikk.no/tema/trafikksikker-kommune/

                         

Program

12.00-13.00: Seremoni/markering. Overrekkelse av godkjenningsskilt til ordfører v/Ketil Nordengen (FTU). Mat og drikke til de fremmøtte, samt kaker og kaffe serveres i rådhuset.  

Ca. 13.00: Arrangementet avsluttes etter markeringen i rådhuset.

Kontaktpersoner:

Berna Marie Sommerseth, folkehelsekoordinator Nes kommune, e-post: berna.marie.sommerseth@nes-ak.kommune.no

Hans Martin Sørensen, distriktsleder Trygg Trafikk Akershus. Telefon: 93610321


Publisert: 30.08.2018 15:54:34
Sist endret: 30.08.2018 15:54