KommuneVert en er selvbetjent besøksregistreringsløsning som både effektiviserer og gjør det enklere for deg som har en avtale på rådhuset. KommuneVerten vil få en sentral plassering i servicetorget

Den selvbetjente løsningen er tilpasset både bemannede og ubemannede resepsjoner og fungerer slik at du som har avtalt møte med en saksbehandler, registrerer deg med navn og telefonnummer og saksbehandlere får en melding om at du er kommet.

Som med alle nye løsninger vil vi trenge litt tid på å få løsningen optimal. Gi oss gjerne en tilbakemelding om du opplever noe feil eller mangler, gjerne på e-post til Nes.Servicetorg@nes-ak.kommune.no

 


Publisert: 21.02.2019 09:02:41
Sist endret: 22.01.2023 21:09