Ordfører og rådmann har i dag, 20.03.2019, vært i møte med Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende problemstillinger knyttet til at det fra 1.1.2020 vil være to kommuner med navnet Nes i Viken regionen. Tilstede i møtet var også rådmann og ordfører fra Nes Buskerud og en representant fra Kartverket. 

Departementet ønsket å høre hvilke utfordringer kommunene ser med å ha samme kommunenavn i samme region. Kommunene informerte om praktiske konsekvenser, i tillegg ble det lagt vekt på problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Departementet opplyste om at de vil kontakte justis- og beredskapsdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og Fylkesmannen for en nærmere vurdering av beredskapsmessige hensyn knyttet til like kommunenavn i samme region. Departementet har en målsetting om å kunne gi kommunene en tilbakemelding innen påske. 

 

 


Publisert: 20.03.2019 19:35:24
Sist endret: 20.03.2019 19:35