Innbyggere i Nes kommune som har oppgradert til minirenseanlegg eller koblet til offentlig avløpsnett har gjort en stor og viktig jobb for vannmiljøet, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

På veien til et bedre vannmiljø har anleggseiere i Nes hatt relativt høye investeringskostnader til nye avløpsanlegg og det er lagt ned mye arbeid i forbindelse med oppgraderingsarbeidene. Kommunen opplever allikevel velvilje og stort engasjement hos Nesbuene. Etter hva kommunen erfarer er dette ganske unikt, ikke bare på regionalt nivå – men også nasjonalt!

Blir lagt merke til

Fra statlig hold blir det vi har fått til i Nes ofte trukket frem som et godt eksempel for andre kommuner. I flere sammenhenger blir Nes kommune også bedt om å dele sine erfaringer med statlige myndigheter, kommuner og organisasjoner tilknyttet vannmiljøarbeidet. Dette er noe vi i kommunen er stolt av!

Siden arbeidene startet opp ca. i 2016 har 578 anleggseiere tilkoblet seg offentlig avløpsnett og 1 166 anleggseiere oppgradert til minirenseanlegg. Hvis en legger til grunn at gjennomsnittspris for tilknytning eller oppgradering ligger på ca. 100 000 kroner per eiendom har Nesbuen til sammen investert over 17,5 millioner kroner i nye anlegg.

Nye målinger i vannforekomstene viser nå at arbeidet har gitt resultater. For eksempel peker pilene klart nedover for måling av bakterier, fosfor og nitrogen i Kampåa. Vi ser også at det er positive trender i de andre vassdragene i Nes.

Tusen takk

Kommunen ønsker derfor å dele oppmerksomheten vi får med kommunens innbyggere, og ikke minst entreprenørene for deres engasjement og innsats for å bedre vannmiljøet i våre bekker/åer og elver. Det er her suksessfaktoren ligger - takk til alle som har bidratt eller som planlegger å bidra!

 

 


Publisert: 20.01.2023 14:06:13
Sist endret: 20.01.2023 14:27