Backe Romerike AS starter arbeidet med bygging straks skolen tar ferie, og etter planen skal bygget stå ferdig i mars 2025.

Skolen skal bygges i massivt tre og alle bygg, med unntak av dagens gymsal, skal rives. Utbyggingen er delt opp i to byggetrinn, og i det første trinnet skal åttekanten rives, mens firkanten og administrasjonsbygget skal rives i trinn to. Oppstart av byggetrinn to er ikke planlagt, men vil komme når behovet melder seg.

Signering kontrakt ny skole Auli

Bilde: Torgeir Grønsberg, adm.dir Backe Romerike AS og ordfører Grete Sjøli

En glad gjeng for utbygging av Auli skole

Bilde fra venstre: ass.kommunedirektør Ingar Døhlen,  Terje Skjønhaug, Backe Romerike A, Torgeir Grønsberg, Backe Romerike AS,, Prosjektleder Anders Myrvang, Byggeleder Mali Sletner, Ordfører Grete Sjøli


Publisert: 17.04.2023 10:32:07
Sist endret: 17.04.2023 10:35