Nes kommune er glade for å ha inngått en ny avtale med Inn på tunet Norge SA  som leverandør av aktiviteter på gård for ulike målgrupper. Medlemsgårdene som er en del av samarbeidet med Nes kommune er Tunvit Hol, Søndre Auli gård og Bestefarhuset. Aktørene tilbyr aktiviteter tilknyttet drift og dagligliv på egne gårder, og i samarbeid med aktuelle tjenester innenfor områdene Oppvekst og utdanning, Helse og velferd og Kultur og mangfold.  Målet med aktivitetstilbudene er økt mestring og livskvalitet, utvikling og trivsel for deltagerne. Tilbudene er et viktig supplement til kommunens egne tjenestetilbud.

Representanter fra Inn på tunet SA og Nes kommune avbildet på oppstartsmøtet som ble avholdt i midten av august.

Representanter fra Inn på tunet Norge SA, medlemsgårdene og kommunen avbildet på oppstartsmøtet som ble avholdt i midten av august. 

 


Publisert: 06.09.2023 11:17:44
Sist endret: 16.10.2023 10:12