Tirsdag 13. mars på den nasjonale barnehagedagen kunne en stolt og glad ordfører klippe snora under den offisielle åpningen av Årnes barnehage.

-Barnehagen skal etter hvert huse inntil 120 barn, så vi trenger at flere søker om plass der, sier konstituert kommunalsjef for Oppvekst og Utdanning, Mona Andersen. 

-Svarverud Barnehage er lagt ned og alle de 89 barna og de 20 årsverkene har nå flyttet inn i nye flotte lokaler. Vi  har derfor god kapasitet til å ta imot flere barn. Plasseringen like ved Nes Svømmehall og Nes VGS er perfekt, og vi ser for oss et godt samarbeid med disse. Jeg må si at vi alle gledet oss til å flytte inn i den nye barnehagen,  sier styrer Grethe Skårerhøgda.

Trenger du barneahgeplass? Mer informasjon og søknad om barnehageplass kan stilles til: 
styrer, Grethe Skårerhøgda eller assisterende styrer, Tone Svendsen Arnesen

Glade barn i den nye barnehagen

Ordfører tester klatreveggen i den nye barnehagen


Publisert: 15.03.2018 16:18:24
Sist endret: 30.01.2023 21:49