Kommunens vannverk har nå etablert vannkiosk i Industrivegen på Herbergåsen. Dette er den første av sitt slag i Nes kommune. Vannkiosken er en servicefunksjon for alle som har behov for å ta ut større vannmengder, eksempelvis entreprenører. Påfylling skjer dermed på en tilrettelagt plass med tilbakeslagssikring, frostsikkert og trygt ute av trafikken.

 

Ikke vann via brannhydranter

Tidligere har entreprenører tappet vann fra blant annet brannhydranter, men på grunn av fare for forurensning av drikkevannet tillates ikke dette. Brannhydranter skal kun brukes av brannvesenet til slokking av brann.

Vannkiosken bidrar til at entreprenører og andre kunder kan fylle vann på en sikker og lovlig måte.

 

Ta kontakt

Alle som ønsker å benytte vannkiosken til vannfylling kan kontakte Nes kommune ved tekniske tjenester. Da vil kommunen registrert selskapet ditt i sitt system og tildele nøkler til anlegget. Forbruk fakturerers etterskuddsvis.

Ta kontakt med kommunes VA konsulent, Anne Karlsen. Hun treffer du på e-post anne.s.karlsen@nes.kommune.no eller på telefon 932 60 460

 


Publisert: 20.12.2022 10:49:21
Sist endret: 20.01.2023 13:27