Fra 01.01.2020 blir det to kommuner i den nye Viken fylkeskommune som begge heter Nes – vår egen kommune og Nes i Buskerud. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at minst én av kommunene må skifte navn. 

For å være forberedt på en situasjon hvor vi blir pålagt å bytte navn, oppfordres alle innbyggere i Nes – inkludert Rånåsfoss, som blir del av kommunen fra nyttår – til å sende inn forslag på nytt navn for Nes kommune, frist 28. mai.

Alle forslag vil bli lagt frem for kommunestyret 18. juni. Kommunestyret vil bli bedt om å velge de mest aktuelle kandidatene, og innbyggerne vil gjennom sommeren få anledning til å si sin mening om disse alternative navnene. I kommunestyrets møte 3. september blir det vedtatt hva Nes kommune ønsker å hete i fremtiden dersom vi må bytte navn. Hvis Nes i Buskerud bestemmer seg for et nytt navn som gjør at vi slipper å bytte navn, avsluttes prosessen hos oss.


Publisert: 10.05.2019 13:40:21
Sist endret: 22.01.2023 20:41