Turkart

I starten av 2022 ble arbeidet med revidering av turkartet i Nes satt i gang og det ble åpnet for innspill ved høring. I høringsrunden har vi fått inn mange gode innspill og disse er tatt inn i det nye turkartet. Målsettingen med arbeidet var at nytt opplag av turkartene skulle være klart i slutten av juni.

En av forutsetningene for å kunne trykke opp et nytt opplag av turkartet var at godkjenning fra grunneiere måtte være på plass før trykking. Dette arbeidet er blitt mer omfattende enn først antatt.
Vi ønsker å trykke opp et innholdsrikt og detaljert kart med flest mulig turstier, gapahuker, sykkelruter, kulturminner, utsiktspunkt og lignende og for å få alt dette inn i det nye papirkartet ser vi oss nødt til å utsette trykkingen til sommeren 2023.
Men fortvil ikke; du finner allerede oppdatert turkart på www.kommunekart.com vi har fortsatt igjen mange eksemplarer av det gjeldende turkartet som du får kjøpt på servicetorget, Årnes sport og på Frivilligsentralen.

Det videre arbeidet før trykking gjøres i godt samarbeid med grunneiere, friluftsrådet og andre aktuelle lag og foreninger i Nes.

 

Turhilsen fra arbeidsgruppa for det nye turkartet


Publisert: 27.06.2022 10:40:21
Sist endret: 27.01.2023 09:54