I Nes kommune har kommunestyret vedtatt at det skal sendes ut fakturaer for kommunale avgifter 4 ganger i året.

Hver termin gjelder for 3 måneder.

Periode                                  Forfallsdato

Januar – Mars:                       20. mars

April – Juni:                            20. juni

Juli – September:                   20. september

Oktober – Desember:            20. desember

 

Jeg ønsker å opprette eFaktura

eFakturatjenesten tilbys i nettbank eller mobil betalingsapp ( for eksempel Vipps eller mobilbank); løsninger som også kalles «Betalingsflate»

Jfr bankenes « ja takk til alle» - som automatisk gir eFaktura.

Se for øvrig egen info om DIN FAKTURA I DIGITALE KANALER.

Merk : eFaktura-referansen er knyttet til personen på fakturaen og ikke eiendommen.

Jeg ønsker å opprette Avtalegiro

Du kan godkjenne avtale om Avtalegiro når du betaler fakturaen i nettbanken, eller du kan kontakte banken din og oppgi kidnr som står på fakturaen.

Det må være kidnr på sist produserte faktura som benyttes.

Med Avtalegiro blir fakturaen trukket automatisk på forfallsdato så lenge det er dekning på konto. Avtalegiro er en avtale med banken hvor de har fått denne fullmakten til å trekke fra din konto.

Merk: Avtalegiro opprettes pr tjeneste ( kommavg, SFO/BHG eller feks sykehjemsplass )

Jeg har nylig solgt eiendommen som jeg har fått faktura for. Hva gjør jeg?

Fakturaen sendes til den som står som hjemmelshaver på faktureringstidspunktet. Dersom eiendommen skifter eier i etterkant, blir dette et oppgjør mellom kjøper og selger. Fakturaen må likevel betales i sin helhet til kommunen innen forfallsdato. Avregning er noe som kjøper og selger gjør seg imellom eller ved hjelp av eiendomsmegler.

Hva skjer dersom jeg ikke betaler til forfall?

Krav vedrørende kommunale eiendomsavgifter og eiendomsskatt er sikret ved lovbestemt pant (legalpant) i eiendommen. Dette betyr at kommunen har automatisk panterett for ubetalte krav. Slik panterett har rettsvern uten tinglysning og går foran andre heftelser i eiendommen. Panteretten er også særskilt tvangssgrunnlag og kan danne grunnlag for begjæring om tvangssalg av eiendommen.

Dette er derfor spesielt viktig å sjekke med kommunen i forbindelse med salg av eiendommer. Eiendomsmeglerne har dette som en fast rutine.

Meglere, privatpersoner og andre som formidler kjøp/salg av eiendommer må også huske på å kontakte kommunen. Eventuelle restanser vil alltid følge eiendommen og vil da automatisk bli overført til den nye eieren av en eiendom dersom dette ikke er gjort opp ved overdragelsen av en eiendom.

Nes kommune har inngått samarbeid med Eidsvoll kommune vedr innfordring av kommunale avgifter/eiendomsskatt.

Purring blir utsendt fra Eidsvoll og eventuelle avtaler og henvendelser vedr betaling av kravet rettes direkte til Eidsvoll. Eidsvoll benytter blant annet Altinn for utsending av purringer. Tlf 47784497  epost: innfordring@eidsvoll.kommune.no

FAQ - Ofte silte spørsmål

Hvorfor får jeg regningene mine i nettbanken/app? Jeg har ikke bedt om dette!

Det betyr at du har gitt et generelt samtykke til eFaktura til din betalingsflate som er tilknyttet tjenesten. eFaktura er en felles tjeneste der nye eFaktura blir synlig i alle betalingsflater du benytter. 

Jeg finner ikke noe sted å melde meg på "Ja takk til alle" i min bank

De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter. Ta kontakt med din bank

Hvor skal jeg melde meg av "Ja takk til alle"?

De ulike betalingsflatene har tilgjengeliggjort dette på ulike måter, men det er krav om at funksjonalitet for både av-og påmelding skal tilbys i alle Betalingsflater. Ta kontakt med din bank.

Hvordan finner bedriften meg når den skal sende eFaktura?

Bedriften finner deg basert på opplysninger som er meldt inn til eFaktura-tjenesten i forbindelse med din aksept av "Ja takk til alle" (epost, mobil, adresse og

fødsels- og personnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at disse opplysningene er korrekt og oppdatert av din nettbankflate.

Merk at dersom du endrer opplysninger i én betalingsflate, vil det oppdateres i alle betalingsflater.

 

Se også spørsmål og svar knyttet til kommunale avgifter

https://www.nes.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/kommunale-avgifter/


Publisert: 15.05.2022 10:58:00
Sist endret: 20.01.2023 13:52