Innhold

Hvert år sendes millioner av brev fra det offentlige til norske postkasser. Flere og flere av disse brevene blir sendt digitalt. Opprett en digital postkasse, så du er klar til å ta imot.

Digital post er langt sikrere, raskere og mer miljøvennlig enn papir. Viktige dokumenter blir trygt oppbevart og er tilgjengelige for deg, hele døgnet.

Sensitiv informasjon

Med en digital postkasse får du brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon.

 

Eksempler på hva vi sender av post:

  • Generelle svar på henvendelser til kommunen
  • Svar fra Byggesak
  • Brev til foresatte fra skolen (vedtak)
  • Svar på spørsmål om vei, trafikk, trefelling med mer

Etter hvert vil flere av kommunens tjenester ta i bruk digital post som kommunikasjonskanal.

 

Slik skaffer du deg en digital postkasse:

  • Finn fram din elektroniske ID (e-ID), for eksempel din BankID
  • Velg enten Postens Digipost eller e-Boks
  • Følg instruksjonene fra e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse

 

Du vil  motta en SMS fra Difi som bekrefter ditt valg av postkasse.

Du har mulighet til å reservere deg mot å bruke digital postkasse, det gjør du ved å gå inn på  www.norge.no/reservasjon eller ved å ringe tlf. 800 30 300

 

Altinn

Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Altinn vil bli brukt parallelt med digital postkasse i en periode fremover. Et eksempel er selvangivelsen, som du fortsatt finner i Altinn. 

Post til og fra kommunen

Hva skjer når du sender brev eller e-post til kommunen?

All post, inngående/utgående brev, skjema, meldinger og e-poster blir journalført i kommunen hvis de er en del av vår saksbehandling. All post som er offentlig kommer på postlista . Det betyr at du kan finne ditt brev omtalt, sitert eller gjengitt i sin helhet i avisen eller gjennom andre kanaler.

Husk: E-post er ingen trygg forsendelse, send derfor aldri sensitive opplysninger i e-post. Den kan bli hentet av andre før den kommer fram til mottaker, havne på feil adresse eller lignende.

Les mer om post til og fra kommunen.


Publisert: 02.08.2018 11:19:08
Sist endret: 07.10.2022 14:07