Nes kommune starter opp et kortilbud for hjemmeboende innbyggere med demens, onsdag 6. september 2023. 

Dette er et samarbeid på tvers av kommunalområdene, Helse og velferd og Kultur og mangfold. De som er involvert i koret har god kunnskap og erfaring med sykdommen demens og musikk.  

Dialog og Mestring ved hukommelseskoordinator, Bodil Skjevdal vil være koordinator og kontaktperson, mens Nadja Strand, inspektør i kulturskolen blir korets dirigent.  

Korsang er helse i hver tone! 

Å synge i kor byr på et unikt fellesskap der kormedlemmer opplever tilhørighet og mestring, trener hukommelse, språk, kropp og sinn. 

Når og hvor? 

Koret skal øve hver onsdag fra kl. 16.30 - 17.30 i storstua på Nes sykehjem, med oppstart onsdag 6.september. Korøvelsene rammes inn av sosialt samvær, hygge og avsluttes med felles kveldsmat. 

Noe for deg eller noen du kjenner?  

Er du interessert i å bli kormedlem, eller kjenner du noen som dette kunne være aktuelt for?  

For å få til de gode rammene trenger vi frivillige, kunne du tenke deg å hjelpe til? 

Kontaktinformasjon 

Ved interesse ta kontakt innen 1.juni: hukommelseskoordinator@nes.kommune.no

Mennesker som synger og smiler

Bilde: Istock/GettyImages


Publisert: 28.04.2023 14:44:15
Sist endret: 28.04.2023 14:47