ØVELSE- ØVELSE - ØVELSE: Det er svært stor skogbrannfare

Nes kommune følger situasjonen nøye.

Sist oppdatert: 08.05.2024 11:51 | Publisert: 07.05.2024 11:15:59

Her finner du siste status om skogbrannfaren og informasjon om hvilke regler og anbefalinger som er gjeldende i Gardermoregionen.

Vi ber innbyggere og besøkende om å utvise ekstra aktsomhet.  Det er innført bålforbud, og vi oppfordrer til å unngå all form for åpen ild utendørs.

Øvre Romerike ber om at vi alle er årvåkne og rapporter umiddelbart om du ser røyk eller tegn til brann. 

 

Statusoppdatering

Onsdag 8. mai kl. 11.00 

For å sikre tilstrekkelig brannberedskap innføres det totalforbud mot vanning i Årnes vannverk og Nes kommunale vannverk sine forsyningsområdet.

Informasjon er også sendt via SMS

Onsdag 8. mai kl. 10.00 skogbrann ved Kjussetra

Brannvesenet jobber med å få kontroll på brannen

En skoleklasse med 20 elever fra Fjellfoten skole med lærere og noen foresatte er på skoletur i området.

Politiet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp er i området og bistår i søket. Foresatte er varslet via egne kanaler.

Bekymrede foresatte kan kontakte Fjellfoten skole for mer informasjon

Tirsdag 7. mai kl. 14.00

Øvre Romerike brann og redning har innført ekstraordinært forbud mot bruk av alle utendørs skyte- og motorsportbaner. Forbudet gjelder for kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Nes.  

Tirsdag 7. mai kl. 11.00

Øvre Romerike brann og redning (ØRB) har besluttet å sette krisestab på bakgrunn av værvarselet for de kommende dagene. Med forventninger om meget høye temperaturer og sterk vind, er det varslet en varmetopp som vil strekke seg over de neste 3-6 dagene. Denne situasjonen medfører svært stor risiko for omfattende skog- og gressbranner i regionen. 

Oppdatert informasjon på orbrann.no 

Ofte Stilte Spørsmål om ekstraordinært forbud 

1. Hva innebærer det ekstraordinære forbudet mot å bruke ild utendørs?

Totalforbudet innebærer at det er strengt forbudt å tenne bål, grille eller bruke åpen flamme i naturen eller andre utendørsområder hvor bruk av ild kan føre til brann.

2. Kan jeg grille i min egen hage under totalforbudet?

Ja, du kan grille i din egen hage selv om det er et ekstraordinært forbud mot å bruke ild utendørs. Men det er viktig å være ekstra aktsom når du bruker åpen flamme. Din ild er ditt ansvar. For å minimere risikoen, sørg for å:

  • Plassere grillen på et sikkert, ikke-brennbart underlag.
  • Ha en vannkilde lett tilgjengelig.
  • Overvåke grillen kontinuerlig og ikke la den være uten tilsyn.
  • Sørg for at alle flammer og glør er fullstendig slukket før du forlater området.
3. Gjelder forbudet også på offentlige grill/bålplasser?

Ja, forbudet gjelder på offentlige grillplasser og piknikområder. Disse stedene er ofte omgitt av natur som er ekstra utsatt for brannfare, spesielt under de nåværende tørre og varme forholdene.

4. Hva skal jeg gjøre hvis jeg ser noen bryter totalforbudet?

Hvis du ser noen som bruker åpen ild utendørs, er det viktig å informere dem om forbudet og risikoen de utgjør. Om nødvendig, kontakt lokalt politi for å melde fra om situasjonen. Ved brann, ring 110.

5. Er det trygt å bruke elektriske griller eller ovner utendørs?

Elektriske griller eller ovner som ikke produserer åpen flamme og brukes på en sikker måte, kan være et alternativ. Sørg for at enheten er i god stand og at den står på en ikke-brennbar overflate. Likevel, vær alltid oppmerksom på brannsikkerhet og ha brannslukkingsutstyr eller vannkilde lett tilgjengelig.

6. Hvor lenge vil det ekstraordinære forbudet vare?

Dette avhenger av værforhold og den generelle brannfaren. Vi oppfordrer alle til å følge med på oppdateringer fra Øvre Romerike brann og redning og andre relevante myndigheter.

7. Hva er konsekvensene av å bryte det ekstraordinære forbudet?

Å bryte totalforbudet kan føre til bøter eller straffereaksjoner, avhengig av alvorlighetsgraden av bruddet og eventuelle skader som oppstår. Det er alles ansvar å følge disse reglene for å beskytte både mennesker og natur mot branner.

 

Situasjonsoversikt

De siste ukene har vært preget av en rekke mindre skogbranner som takket være rask og effektiv respons fra mannskapene i ØRB (og NRBR) ikke har utviklet seg til større hendelser. Brannvesenet er imidlertid blitt satt under høyt press da håndteringen har vært krevende både for personell og utstyr, og vi er avhengig av å redusere ytterligere belastning hvor dette er mulig.