Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt at grensen mellom Nes kommune og Sørum kommune blir justert slik at Rånåsfoss blir flyttet fra Sørum til Nes, endringen vil skje fra 01. januar 2020. 

For å få til en smidig overgang for elever bosatt på Rånåsfoss har kommunene vedtatt en felles avtale om overføring av elever, gjeldende fra skoleåret 19/20. 

  • Elevene i 1. klasse og 8. klasse starter skoleåret 19/20 i Nes. 
  • Elevene i 7. klasse og 10. klasse fullfører skoleåret 19/20 i Sørum/Lillestrøm. 
  • Elever utover 1. 7. 8. og 10. klasse kan velge om de vil gå skoleåret 19/20 i Nes eller Sørum/Lillestrøm. Frist for å velge kommune er satt til 01.april. Dette meldes direkte til aktuell kommune/skole.
  • Elever som starter i 5. og 8. klasse skoleåret 2018/2019 får velge om de vi gå henholdsvis 6. og 7. klasse og 9. og 10. klasse skoleåret 2019/2020 og 2020/2021 i Sørum/Lillestrøm eller flytte over til skole i Nes.

For å sikre en trygg og god overgang for elever på 1. og 8. trinn skoleåret 2019/2020, har Nes kommune planlagt følgende aktiviteter våren 2019:

Måned Aktivitet
Januar/februar

- Auli skole inviterer til eget foreldremøte for elever fra Rånåsfoss som
skal starte 1. klasse skoleåret 19/20

- Runni ungdomsskole sender orienteringsskriv til foresatte fra Rånåsfoss
som skal starte 8. klasse skoleåret 19/20

mars/april

- Elever fra Rånåsfoss, som skal starte som elever på 8. klasse, inviteres
med på informasjonsmøte for elevene fra Auli/Rånåsfoss på Auli skole.
Her deltar lærere/ledelse fra Runni u-skole

- Eget foreldremøte for foresatte fra Auli/Rånåsfoss.

Tema: Generell informasjon om u-skolen

- Overføringsmøter Runni u-skole og Auli/Haugtun skole angående elever

mai/juni

- Overføringsmøter Auli skole og aktuelle barnehager i Sørum kommune
for elever som starter 1. klasse skoleåret 19/20

- Besøksdag for alle elever som skal starte 8. klasse på Runni u-skole

- Foreldremøte for foreldre til elever som skal starte 1. klasse Auli skole

- Storforeldremøte Runni u-skole for alle foresatte til elever som skal
starte 8. klasse.  

Tema: Vurdering og læringsmiljø


Publisert: 15.01.2019 11:45:43
Sist endret: 30.01.2023 21:35