Innhold

Vi oppfordrer alle våre utenbygds gjester til å forholde seg lojalt til oppfordringen om ikke å krysse kommunegrenser.
Vi håper vi snart kan ønske alle hjertelig velkommen tilbake igjen.

Fra lørdag 13.mars, gjelder munnbindpåbudet også hos oss i Nes bibliotek.

Gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder.


Publisert: 12.03.2021 15:23:05
Sist endret: 16.03.2021 15:34