Kommunen behandler søknader om skjenkebevilling for enkelt anledninger.  Denne søknaden må være innvilget før du kan skjenke alkohol til deltakerne på arrangementet og det er derfor viktig å være tidlig ute med søknaden.

 

For større, åpne arrangement må kommunen hente inn uttalelse fra politiet. Dersom arrangementet skal være på offentlig plass eller på andre måter er allment tilgjengelig må arrangementet søkes om hos politiet. Det er du selv som må søke om dette til politiet. 

 

Dersom du planlegger et arrangement i juli eller august som krever skjenkebevilling for enkelt anledning eller en ambulerende skjenkebevilling kan det være lurt å søke om bevilling allerede i dag.

 

Du kan lese mer om skjenkebevilling for åpne og lukkede arrangement her.


Publisert: 10.05.2023 14:09:03
Sist endret: 10.05.2023 14:10