I forbindelse med overgang til nytt sak- og arkivsystem har vi støtt på utfordringer som har medført at vi måtte fjerne postlisten fra nettsiden. Dette er svært beklagelig da vi er opptatt av å legge til rette for åpenhet og medvirkning. Nå arbeides det intenst på flere områder for å løse de utfordringer som har oppstått. 

Underveis har vi også avdekket at systemet var oppsatt på en slik måte at det førte til feilregistrering hos oss. Disse utfordringene er løst, men dette er noe av grunnen til at vi ikke kan tilgjengeliggjøre postlistene 25. januar som tidligere informert, men 8. februar. 

Nes kommune tar personvernet til innbyggerne på alvor og vil ikke ta noen sjanser. Da feilføringen ble avdekket måtte personvernet «trumfe» åpenheten.  Når postlistene igjen tilgjengeliggjøres vil man finne all post registret, også den som er kommet mens postlistene ikke har vært tilgjengelige. Som tidligere vil det være to arbeidsdager forsinkelse på postlistene, det vil si at inn- og utgående post som er ført til og med fredag 4. februar vil ligge tilgengelig mandag 8. februar.

 

 


Publisert: 24.01.2021 21:05:29
Sist endret: 24.01.2021 21:05