Møtet med de fire formannskapene i Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker vil bli streamet.

I møtet vil Nye Veier gjennomgå de faglige utredningene av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, samt presentere sine anbefalinger knyttet til hvilke korridorer det bør jobbes med videre.

Det felles formannskapsmøtet vil bli streamet på kommunenes Facebook-sider. Direktesendingen vil også være tilgjengelig på https://www.e16portalen.no/ fra cirka kl. 16.55 tirsdag 23. februar, samt på https://nes.kommunetv.no/

 

Et formidabelt og omfattende arbeid

Styreleder i det interkommunale plansamarbeidet for E16 Kongsvinger-E6 og ordfører i Sør-Odal kommune, Knut Hvithammer, forteller at ordførerne i de fire kommunene er glad for at prosjektet nå har nådd en ny milepæl.

– Nye Veier har lagt ned et formidabelt og omfattende arbeid, og vi ser fram til å få presentert Nye Veiers vurderinger og anbefalinger.

– Med dette går arbeidet med kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6 inn i en ny fase. Det er helt nødvendig at diskusjonene videre baserer seg på fakta, og i etterkant av presentasjonene vil vi bruke tiden framover til å sette oss godt inn i hele kunnskapsgrunnlaget, sier Hvithammer.

Møter pressen på kvelden

Nye Veiers presentasjoner vil bli tilgjengeliggjort og publisert på https://www.e16portalen.no/

 underveis i tirsdagens formannskapsmøte.

– Det faglige arbeidet har nå kommet langt, og Nye Veier vil dele resultatene fra utredningene i felles formannskapsmøte. Det er gjort et omfattende arbeid og det er korridorer som peker seg ut som mer aktuelle enn andre. Vi jobber parallelt med å ferdigstille fagrapportene, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier. 

I etterkant av formannskapsmøtet vil det bli lagt til rette for et pressemøte med styret og representanter for Nye Veier. Mediene vil få tilsendt møtelenke på e-post.

 

Fakta: Dette skal veien løse

Samfunnsmålene for E16 Kongsvinger-E6:

  • E16 videreutvikles som en sentral internasjonal transportkorridor som sikrer effektiv eksport og import.
  • E16 videreutvikles som en sikker og effektiv nasjonal stamvei mellom øst og vest.
  • E16 skal fremme verdiskapning og attraktivitet i Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger kommune. En ferdig utbygd E16 skal også bidra til å understøtte vekstmotoren Gardermoen.
  • E16 skal bidra til et integrert og attraktivt felles bo- og arbeidsmarked fra Oslo/Gardermoregionen i vest til Kongsvingerregionen i øst.
  • E16 skal skape et transportsystem som gir mulighet for et mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt gjennom økt trafikksikkerhet, minst mulig klimagassutslipp, innsparinger i reisetid og kostnadseffektive løsninger.

 

 

 

 

 


Publisert: 22.02.2021 18:21:11
Sist endret: 22.01.2023 21:15