Seminaret fant sted i storsalen i Nes kulturhus og om lag 100 tilhørere, herunder grunneiere, utviklere, politikere og andre interesserte, møtte opp for blant annet å høre Andreas Fadum Haugstad fra BYLIVsenteret snakke om inkluderende arkitektur. « Et godt byrom er som en god fest. Et sted du blir lenger enn planlagt» slo Andreas fast. Presentasjonen fra Fadum Haugstad i sin helhet vil om kort tid publiseres her.

Videre fortalte Aslaug Tveit, urban designer og gründer av Léva urban design om gode eksempler på taktisk urbanisering eller bygdeutvikling med aktuelle case fra blant annet Urban Sjøfront i Stavanger og Sauda sentrum. Aslaug vektla særlig betydningen av det som i skjer uavhengig av de formelle planprosessene som bidrar til å skape samarbeid på tvers og som i seg selv kan skape en selvgenererende positiv utvikling.

 Sist men ikke minst hørte vi plansjef Tor Arne Midtbø i Asker kommune og Espen Tandberg i Tandberg Eiendom AS fortelle om hvordan Asker har utviklet seg til å bli en by i bygda.

 Line Ramstad var kveldens konferansier. Vi takker alle involverte og fremmøtte for engasjementet og ser frem til videre god dialog og samarbeid om utvikling av Årnes!


Publisert: 16.01.2018 17:02:06
Sist endret: 31.01.2023 19:41