Takk for godt oppmøte på temakvelden om nytt regionalt program for miljøtilskudd (RMP) 11. april.

Presentasjonene fra møtet leses her:


Fylkesmannen i Oslo og Viken (landbruksavdelingen): Nytt Regionalt Miljøprogram for Oslo og Viken


Norsk Landbruksrådgiving Øst: Regionalt miljøprogram 2019 - praktiske tips

 

Vi har fått følgende svar på spørsmål til Fylkesmannen i Oslo og Viken:

  • Tilskuddet til spredning av husdyrgjødsel med nedfelling og nedlegging gjelder én spredning per areal per vekstsesong
  • Tilskudd til grasdekt kantsone i åker kan som tidligere gis til striper tilsådd med gras langs åpen grøft, bekk, elv eller sjø
  • Tilskudd til grasdekt kantsone i åker kan som tidligere gis der sonen starter inntil 30 meter fra vannkanten
  • Grasdekt kantsone i åker, grasdekt vannvei og grasstriper i åker kan etableres som gjenlegg i korn

Vennligst kontakt landbrukskontoret hvis du har spørsmål om det nye regionale miljøprogrammet. 


Publisert: 24.04.2019 12:20:21
Sist endret: 22.01.2023 20:58