Inga E. Gjerdalen er ansatt som prosjektkoordinator for nye E16 på strekningen Kongsvinger – E6. Hun tiltrer i stillingen 1. juli, men vil delta på enkelte møter i prosjektet i mai og juni.

Gjerdalen kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Viken fylkeskommune. Fra 2011 til desember 2019 var Gjerdalen ansatt i Statens vegvesen, de siste årene som seksjonsleder i planseksjonen under Vegavdeling Akershus.

Prosjektkoordinatoren vil være et faglig bindeledd mellom de fire kommunene og Nye Veier.

Nes kommune er vertskommune for prosjektkoordinatoren.


Publisert: 16.04.2020 13:27:49
Sist endret: 30.01.2023 22:17