Hvert år blir et stort antall rådyrkillinger drept eller skadet av slåmaskiner ved høsting av gras ved 1. slått. Årsaken til dette er at rådyrgeitene benytter gresset på åkrene som gjemmested for killingene mens de selv er ute og beiter.

Rådyrkillingene er spesielt sårbare i de første par leveukene, og flykter ikke når de oppdager fare. De blir istedenfor liggende å trykke seg mot bakken, og slutter nesten å puste.  Killingene er svært vanskelig å oppdage under arbeid med innhøstingen, og det er anslått at så mange som 60 % av killingene dør i løpet av sommeren, enten som resultat av at de blir slått i hjel av slåmaskiner eller at de blir angrepet av rev. På bakgrunn av dette ble det gjennomført et forprosjekt med bruk av varmesøkende drone for å lokalisere rådyrkillinger før 1. slåtten i fjor. Dette var et meget vellykket forprosjekt, og vi ønsker nå å tilby tjenesten også i 2022. 

Ønsker du å delta kan du ta kontakt med fagleder skog/vilt Ståle Glad-Iversen på e-post stale.glad-iversen@nes.kommune.no eller telefon 930 28 435. Av kapasitetsmessige årsaker vil områder med stor tetthet av rådyr bli prioritert. Tjenesten er gratis.


Publisert: 11.06.2022 01:22:20
Sist endret: 11.06.2022 01:25