Nes kommune i samarbeid med Søndre Auli Vel og Rånåsfoss Vel inviterer til dialogmøte,

Torsdag 5. september kl. 18.00 i gymsalen, Auli skole

Her kan du møte både ordfører, rådmann, og fagpersoner for kommunale tjenester i Nes kommune.

Dette blir en unik kveld hvor du kan snakke med fagpersoner innen en rekke fagområder, så som skole, barnehage, kultur, veg, vann, avløp, kommunale avgifter, eiendomsskatt, renovasjon (Esval Miljøpark) og helse og velferd. I tillegg stiller representanter fra kirkens kontor og Øvre Romerike brann og redning.

Det vil også bli grilling - Velforeningene tenner grillen og serverer gratis pølser fra kl. 18.15

Velkommen!


Publisert: 16.08.2019 10:11:09
Sist endret: 16.08.2019 10:11