Stortinget har vedtatt å redusere satsene for foreldrebetaling i barnehage, også kalt makspris. Dette vil gjelde fra 1. august 2022. Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen går nå ned fra kroner 3 315 per måned, til kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Mer om priser i barnehagene i Nes finner du her 


Publisert: 21.07.2022 12:01:41
Sist endret: 22.01.2023 20:07