Trafikksikker kommune er en ordning som hjelper oss til å arbeide helhetlig og systematisk med trafikksikkerhet i alle kommunens sektorer. Det er ikke et stempel for å være i mål med arbeidet, eller et bevis på at det ikke skjer ulykker her. Det er arbeidsverktøyet vårt som skal hjelpe oss å arbeide godt med dette og til å vite vår rolle inn i arbeidet med å gjøre det tryggere å ferdes i trafikken.

Trafikksikkerhet berører alle kommunens ansatte og innbyggere, fordi vi alle er trafikanter. Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for hva en Trafikksikker kommune er, og hvordan kommunen skal jobbe for å sette trafikksikkerhet på dagsorden. Dette innebærer både opplæring, informasjon og holdningsskapende tiltak til fysiske tiltak.

Nes kommune ble første gang godkjent som Trafikksikker kommune i 2018. Les mer om ordningen her.

 


Publisert: 01.12.2022 13:03:19
Sist endret: 22.01.2023 19:49