Grete Sjøli (AP) fortsetter som ordfører og Vivian Wahl (SP) fortsetter som varaordfører i fire nye år

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommet til enighet om en samarbeidsavtale for de neste fire årene.  Arbeiderpartiet og Senterpartiet har flertall alene i det nye kommunestyret. 

Konstituering av nytt kommunestyret skjer i møte 8. oktober

Oversikt over hvem som er valgt inn i kommunestyret de neste fire årene

 


Publisert: 18.09.2019 10:16:27
Sist endret: 31.01.2023 01:26