Første ledd gjennomføres nå ved at avdeling Vormsund flytter inn i midlertidige lokaler, i form av fine paviljonger i Leirvegen. I løpet av 2017 skal hele hjemmetjenesten samlokaliseres i lokalene etter Familiens hus. 

Hjemmetjenesten gir helsehjelp i hjemmet når sykdom, svekket helse, alderdom eller livssituasjon, gjør at noen trenger hjelp i kortere eller lengre tid.

Vi ser at 2017 blir et krevende og hektisk år for de ansatte, men en samlokalisering vil gi en mer forutsigbar og fleksibel tjeneste. Som et ledd i å møte morgendagens utfordringer er det hensiktsmessig å samle virksomhetens kompetanse og ressurser på ett sted, sier Kommunalsjef Lars Uglem

 


Avdelingsleder Knut Bjørnar Strøm klar ved kjøkkenbenken


Sykepleieforbundet ved Bodil Skjolde Skjevdal bistår Kristin Skårer Holm

 

 

Flytting pågår, Inger Finstad Hansen får her hjelp av avdelingsleder Knut Bjørnar Strøm

 

Virksomhetsleder Randi Karin Mo står her foran en av de to garasjene som nå er disponible til virksomhetens biler, her sammen med Kommunalsjef Lars Uglem, Sykepleieforbundet ved Bodil Skjolde Skjevdal, Knut Bjørnar Strøm og Kristin Skårer Holm

 

 

Kommunalsjef Lars Uglem her i samtale med Virksomhetsleder Randi Karin Mo

Kontorfelleskapet i nye flott paviljong

 

Kontorpaviljongen plassert utenfor lokalene etter Familiens Hus

 

Inger Finstad Hansen viser her frem toalettfasilitene

 

Velkommen i nye flotte lokaler


Publisert: 24.03.2017 14:24:46
Sist endret: 30.01.2023 21:46