Det er blitt påvist skabb i flere av kommunene på Øvre Romerike over en periode på flere måneder, og i den forbindelse ønsker kommuneoverlegene å gi publikum noen råd og peke på realiteter.

Vi vet at skabb smitter fra person til person, særlig i grupper, for eksempel barn og ungdom, som har mye og tett kontakt med hverandre. Flere av disse tilfellene kan derfor ha sammenheng med hverandre. Barn og unge har mye felles, på tvers av skoler- og kommunegrenser, det være seg i fritidsaktiviteter eller på andre møtearenaer, og de går og på skoler i ulike kommuner.

Skabb er et hudutslett som forårsakes av en midd (Sarcoptes scabiei). Denne tilstanden er ikke helsefarlig, men kan bli svært plagsom. Smitte skjer ved direkte hudkontakt av litt lengre varighet, og i sjeldne tilfeller via håndklær, sengetøy og klær. Det kan gå 3–6 uker fra du er smittet til du får plager; hudutslett og sterk kløe, og en får gjerne kloremerker. Plagene begynner oftest på hendene og mellom fingre, men kan komme hvor som helst på kroppen.

 Skabb forsvinner ikke av seg selv og skal alltid behandles! Du må oppsøke lege for å få stadfestet om det er skabb, og få råd om behandling – både med legemidler og håndtering av klær, håndklær og sengetøy. I en familie må alle i husstanden behandles samtidig, også de som ikke har plager, ellers kan en smitte hverandre på nytt.

 Lurer du på om du kan være smittet, kan du få råd og veiledning på helsestasjon, hos fastlege eller hos kommuneoverlege i den enkelte kommune. Det finnes mer informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmesider, for de som vil vite mer om skabb: www.fhi.no

Gjør alle en god innsats og følger rådene de får med hensyn til riktig behandling, er det stor sjanse for at en blir kvitt skabb.

Kommuneoverlegene på Øvre Romerike: Unni Berit Schjervheim, Lars Meyer-Myklestad, Jorunn Karterud Arnø, Laurence Jary-Vattøy, Tom Sundar 

 


Publisert: 19.01.2018 08:13:50
Sist endret: 19.01.2018 08:13