Nes kommune retter en stor takk til Øvre Romerike brann og redning, brannmannskap fra nabokommuner, Sivilforsvaret og grunneiere for den fantastiske innsatsen de la ned under det krevende slukningsarbeidet i helgen.

Vi takker også for lokalt engasjement og bidrag både fra private og næringsdrivende.

Skogbrannfaren er fortsatt meget stor og vi minner om at det er totalforbund mot bruk av åpen ild i vårt område. Forbudet gjelder i og nær skog og utmark. Det gjelder også tilrettelagte bålplasser, friområder og badeplasser.


Publisert: 16.07.2018 13:07:01
Sist endret: 30.01.2023 22:10