Mandag formiddag ble det inngått en partnerskapsavtale om å etablere skolehage på Fjellfoten.

Gjennom et bredt samarbeid starter nå pilotprosjektet med etablering av skolehage opp. Det er et samarbeid mellom Fjellfoten skole, FAU, grunneier, Hvam videregående skole, Østre Udnes bygdekvinnelag, Bodding sanitetsforening, Fjellfoten vel og Hoppensprett Fjellfoten barnehage.

Målet er å etablere og drive skolehage på Fjellfoten skole i løpet av 2017. Alle klasser, og skolestarterne i barnehagen, får tildelt sitt jordareal, der de skal så blant annet bær, urter og grønnsaker, høstet dette og smake på/tilberede det.

Arbeidet med skolehagen skal integreres i undervisningen for å nå ulike mål i Kunnskapsløftet.

Pilotprosjektet om skolehage er et politisk initiativ. I slutten av pilotprosjektet vil det lages en rapport og i begynnelsen av 2018 vil pilotprosjektet bli orientert om politisk.

 

Noen av samarbeidspartene. Fra venstre: Eva Øvren fra Østre Udnes bygdekvinnelag, Linn Gjellesvik Andersen fra Hvam videregående skole, Kåre Gruehagen bonde, Mona Gruehagen fra Bodding sanitetsforening (foran), Linda Martinsen fra Hoppensprett Fjellfoten barnehage og Anne Joahnsen rektor Fjellfoten skole. 


Publisert: 13.02.2017 15:18:17
Sist endret: 30.01.2023 21:47