Innhold

Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Om noen dager starter ungene på skolen igjen og vi ønsker at flest mulig skal gå og sykle trygt, sier distriktsleder Hans Martin Sørensen i Trygg Trafikk Akershus i en pressemelding. 

Høye, tette hekker ved avkjørsler eller store greiner som henger ut i veikryss gjør det svært uoversiktlig for både bilister, syklister og gående. Dette er en økende utfordring nå i sommermånedene selv om været i år har redusert den aller største vegetasjonsveksten.

Tilsvarende må både kommunen og Statens vegvesen «finne fram igjen» trafikkskiltene sine langs veiene som i mange tilfeller har blitt tildekket av vegetasjon i løpet av de siste månedene.

Klipp hekken

- Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe, sier Hans Martin Sørensen.

Nå håper Trygg Trafikk at folk flest tar en titt på egen eiendom og bidrar til felleskapet gjennom en tryggere trafikkavvikling for alle. En trygg og oversiktlig skolevei for barn og ungdom er svært viktig, avslutter Hans Martin Sørensen.

Mer informasjon på nettsiden til Statens vegvesen: 

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/Drift+og+vedlikehold/Vegetasjonsrydding


Publisert: 14.08.2018 12:26:14
Sist endret: 14.08.2018 12:26