Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken.

 Om noen dager starter barn og unge på skolen igjen.

Klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

Å sørge for fri sikt langs veiene er så viktig at ansvarsforholdene er nedfelt i vegloven. 

Det er du som bor langs veien som er ansvarlig for å klippe hekk og busker på eiendommen din slik at det er god sikt ved veikryss og ved avkjørselen. Mange må også krysse gang- og sykkelvei for å kjøre ut på bilveien. Da er det spesielt viktig at hekker, trær eller gjerder ikke hindrer sikten, slik at du oppdager andre trafikanter i tide til å stoppe.

 

Mer informasjon på nettsiden til Statens vegvesen: 

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/Drift+og+vedlikehold/Vegetasjonsrydding


Publisert: 12.08.2020 07:57:44
Sist endret: 12.08.2020 07:58