Skolens ansatte har gjort en formidabel jobb med å kartlegge og vurdere alternative løsninger på kort og lang sikt sammen med øvrige ansatte i kommunen. Flere kartlegginger og analyser er gjennomført, og det har vært jobbet på mange områder og med mange alternative løsninger.

Skolen har hele tiden hatt fokus på at alle elever skal ivaretas på en god måte i tillegg til at det skal tilrettelegges for et godt læringsmiljø for både elever og ansatte. Skolen har hatt et særlig søkelys på  første trinn for å sikre en god skolestart med trygge rammer for skolestarterne.

 

Skolen vil åpne som normalt første skoledag 17.8.

3. trinn vil som en midlertidig løsning få nye skolelokaler i Fenstad klubbhus.

Første skoledag

Alle møter til en felles oppstart på Fenstad skole:

Kl. 0815: 2.-7. trinn

Kl. 0900: 1. trinn

Øvrige skoledager

Kl. 0815: 3. trinn møter på klubbhuset.

Øvrige trinn møter på skolen

SFO

Alle i 1. til 4. trinn som har SFO-plass på morgenen, møter på skolen.
Kl. 0800 vil de i 3. trinn som har SFO-plass bli fulgt av en ansatt over til klubbhuset.

2. og 3. trinn vil få SFO-tilbud etter skoletid på klubbhuset. Barna i 2. trinn vil bli fulgt av en ansatt over til klubbhuset etter skoletid.

De som har barn på 3. trinn uten SFO-plass, må selv sørge for at barna kommer direkte til klubbhuset til skolestart. Det samme gjelder ved skoleslutt.

Merk! Det planlegges for at bussen vil tilrettelegge for av/på stigning ved fotballbanen.


Publisert: 08.08.2023 14:09:36
Sist endret: 08.08.2023 14:57