Alle barn født i 2017 innskrives til skolestart 2023 ved sin nærskole. Alle foresatte vil få tilsendt innmeldingsskjemaer og informasjon fra sin respektive skole. Dersom foresatte ikke har mottatt brev om innskriving innen 8.november, kan de henvende seg direkte til skolen.

Innskriving som gjelder barn som sogner til Årnes og Østgård skole vil få innskrivningspapirer i løpet av januar grunnet politisk behandling i kommunestyret 13.12.22 om evt nye skolegrenser.

Frist for søknad om fremskutt eventuelt utsatt skolestart, er 15. november 2022. Søknaden sendes til Nes kommune og merkes kommunalsjef oppvekst og utdanning.

Innskrivingen er en ren formell registrering. Barnas første møte med skolen vil skje våren 2023.


Publisert: 31.10.2022 15:03:09
Sist endret: 22.01.2023 18:59