Hvorfor er hageavfall i naturen et problem? 

Hageavfall er bl.a. rester av busker, gress, juletrær, kvister, greiner, småtrær, løv, mose og visne blomster. 

Mange regner med at hageavfallet råtner og forsvinner av seg selv, og synes kanskje derfor at det ikke er så farlig å dumpe det i naturen. Det går jo tilbake til grønt? 

Dumping av hageavfall skaper imidlertid flere problemer.Dumping av hageavfall kan gi spredning av uønskede arter og plantesykdommer som kan skade det norske naturmangfoldet. For eksempel vil frø og planterester i hageavfall som legges i naturen lett kunne spres langt med vinden eller via bekker og vassdrag 

I tillegg til å kunne være estetisk skjemmende, er hageavfallshauger perfekte yngleplasser for skadedyr som brunsnegler, fluer og rotter.  

Dumping av hageavfall er ulovlig 

Hageavfall som dumpes i naturen og/eller på en noen annens eiendom er ulovlig og regnes som forsøpling etter forurensningsloven på samme måte som dumping av annet avfall.  

Som hageeier er du ansvarlig for at planter fra din hage ikke sprer seg ut i naturen. Les mer om hvordan du kan unngå spredning av fremmede arter fra hagen din og hvilke planter du bør være ekstra oppmerksom på i Miljødirektoratets veileder (lenke: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fremmede-arter/unnga-spredning-av-fremmede-arter-fra-hagen-din/) 

Veien fra hageavfallsfyllinger og ut i norsk natur er kort, så unngå å spre uønskede skadelige planter ved å behandle hageavfallet riktig. 

Hvor gjør jeg av mitt hageavfall? 

Hageavfall fra privathusholdninger i Nes kan leveres gratis(inntil en viss mengde) til Esval Miljøpark i Vormsund. Se nærmere informasjon og åpningstider på nettsidene til Esval: https://esval.no/  

 


Publisert: 04.05.2023 09:18:26
Sist endret: 04.05.2023 09:19