Den oppdaterte versjonen av lokal SMIL-strategi gjelder fra neste års søknadsomgang (2022).

I rulleringen har eksisterende strategi i stor grad blitt videreført, men det er gjort enkelte mindre justeringer og endringer. Blant annet er det lagt inn mer informasjon om hva en søknad skal inneholde.

Søknadsfrist for SMIL er 10. april. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om tilskudd og søknad.

Nes kommunes tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for perioden 2022–25


Publisert: 22.12.2021 09:31:22
Sist endret: 22.01.2023 19:29