Forbered søknaden allerede nå 

Søknadsfristene til Innovasjon Norge nærmer seg og det kan være gode muligheter for landbruket i Nes å få finansiering fra Innovasjon Norge hvis man har et lønnsomt prosjekt.  

Alle søknader, uansett ordning, har mange krav til dokumentasjon og det er avgjørende at søknaden er komplett for å komme med på tildelingen. Siden det kan ta tid å skaffe den nødvendige dokumentasjonen, klargjøre søknaden og lage den så utfyllende som mulig er det viktig å komme i gang nå. 

Ikke nøl med å ta kontakt med landbrukskontoret om du lurer på hvordan du skal gå fram. 

I månedsskiftet september/oktober tilbyr Innovasjon Norge sammen med landbrukskontoret et digitalt og individuelt møte med søkere hvor du får diskutert akkurat ditt prosjekt. Påmeldinger tar vi imot allerede nå mens dato for de aktuelle møtene blir offentliggjort senere. Vi viser ellers til mer informasjon på Innovasjon Norges hjemmesider 

 
Fornybar energi 

1. november åpner Innovasjon Norge opp for nye søknader igjen. Søknadsfristen blir da i praksis denne datoen, så her er det viktig å ha søknaden klar! 

Vi har fått beskjed om at på grunn av svært stor søknadsinngang i fjor og for lengst oppbrukte midler ligger allerede mange søknader til behandling etter neste års rammer. Her gjelder derfor førstemann til mølla! 

Det er mulig å få tilskudd til ulike investeringer i fornybar energi som bioenergi og solenergi, både til gårdsanlegg og varmesalg. Landbrukskontoret behandler ikke søknader innen ordningen, men vi kan sette deg i kontakt med rådgivere i Innovasjon Norge 

Tradisjonelt landbruk 

Søknadsfrist er 1. desember. Du kan søke støtte til faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr for tradisjonelle jord- og husdyrproduksjoner. I vårt område prioriteres korntørker og -lager, potet, grønnsaker, frukt, bær og veksthus, melkeproduksjon, nødvendige investeringer/oppgraderinger (ikke produksjonsøkning) og grovfôrbasert kjøttproduksjon.  

Tilskudd til generasjonsskifte 

Søknadsfrist er 1. desember. Er du under 35 år kan du søke om midler i forbindelse med overtagelse av en landbrukseiendom hvor en trenger å gjennomføre mindre investeringer. 

Tilleggsnæringer 

Søknadsfrist er også her 1. desemberinvesteringstilskudd. Går du med tanker om å utvikle en tilleggsnæring på gården din er det mulig å søke om støtte.Tilskudd gis til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter. I vårtområde prioriteres mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling, Inn på tunet, landbruksbasert reiseliv og næringsutvikling innen urbant landbruk. 

Hvis du ikke helt har landet din idè enda kan du også søke om midler til en idèavklaring. Innovasjon Norge har en støtteordning til bedriftsetablering og videreutvikling av bedriften. Her er det ingen søknadsfrist. 


Publisert: 15.09.2022 11:33:59
Sist endret: 22.01.2023 19:06