Nes kommune søker etter nye lokaler for kommunalt hjelpemiddellager da dagens lokaler er blitt for små og ikke lenger er hensiktsmessige. Vi søker etter et lokale sentralt beliggende og lett tilgjengelig på Årnes, ca 630 m2 på gateplan og med 10 parkeringsplasser hvorav en av plassene  til bil med henger/liten lastebil. 

Lokalene skal inneholde kontorer, lager, verksted, vaskerom og tørkerom for utstyr, ren og skitten sone, kjøkken/spiserom, garderobe og toaletter. Vi ønsker å leie nøkkelferdige lokaler tilpasset avdelingens behov.

Frist for å levere tilbud 

  • 15.mai kl. 12.00
    Tilbud som ikke er levert innen fristen vil bli avvist

For mer informasjon kontakt eiendomsforvalter Åse Selfjord, e-post: postmottak@nes.kommune.no eller telefon 475 25 203.

Mer informasjon:

Konkurransegrunnlag - nye lokaler for kommunalt hjelpemiddellager 

Kravspesifikasjon - kommunalt hjelpemiddellager


Publisert: 20.04.2022 12:52:00
Sist endret: 27.01.2023 09:44