Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Les mer om hva du kan søke om tilskudd til i Nes kommune sin tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for perioden 2018-2021.   

Nes kommune har i 2019 en rekordstor SMIL- tildeling på 2,5 millioner kroner. Det lønner seg derfor å søke om SMIL-tilskudd i år. Tiltaket kan gjennomføres i løpet av tre år.  Du søker elektronisk via Altinn.  

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret for veiledning!


Publisert: 25.03.2019 16:08:16
Sist endret: 22.01.2023 21:22