Nes kommune er tatt ut som en av 17 kommuner i landet som deltar i et pilotprosjekt i regi av KS (Kommunenes sentralorganisasjon) og Norsk kulturskoleråd som heter «Fremtidens kulturskole/ Kulturskole 3.0.». Her er noe av hensikten at kommunene skal øve seg på å samhandle på tvers for  utvikle enda bedre tjenester. I Nes er vi i gang med et fokus mot barn i alderen 0-6 år, samt deres foresatte. Møteplasser, mestring  og kulturuttrykk er sentralt. Årnes barnehage og Åpen barnehage er deltakere i prosjektet i tillegg til kulturskolen.

Årnes barnehage vil endre profil til kulturbarnehage. Kulturskole og Årnes barnehage samarbeider om dette. I ukene frem til vinterferien har vi et testprosjekt i barnehagen der alle barna i aldere 2-6år får enten dans- eller musikktilbud fra kulturskolen.

I perioden vinterferie til påske, vil Åpen barnehage (Familiens hus) være inne i testprosjekt med diverse kulturtilbud.

Kultur skal bidra til gode møteplasser og gode opplevelser for nesbuen – noe som er særlig viktig nå i innspurten på korona-pandemien.

Se filmen her


Publisert: 31.01.2022 10:48:09
Sist endret: 22.01.2023 20:05