Lag, foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og friluftsliv, må ta kontakt innen 15. okt.

NB! Lag og foreninger skal IKKE sende elektronisk søknad gjennom www.idrettsanlegg.no, før de har vært i kontakt med kommunen.

Alle henvendelser rettes til idrettsrådgiver Trine-Lise Vinje på e-post trine-lise.vinje@nes.kommune.no

For mer informasjon se tilskudd og støtteordniner.


Publisert: 05.10.2022 15:08:52
Sist endret: 22.01.2023 20:08